Chirosia cinerosa (Zetterstedt, 1845)

Diptera, Anthomyiidae

mijn In mijn en pre-imaginale stadia geen verschilkenmerken bekend ten opzichte van Chirosia histricina.

mine No characters known in mine or pre-imaginal states differentiating this species from Chirosia histricina.

waardplanten: Dennstaedtiaceae, Onocleaceae, Woodsiaceae, nauw polyfaag

hostplants: Dennstaedtiaceae, Onocleaceae, Woodsiaceae, narrowly polyphagous

Athyrium filix-femina; Onoclea struthiopteris; Pteridium aquilinum.

BENELUX

De Fauna Europaea (2007) geeft aan dat cinerosa bekend is uit Nederland, maar dat is waarschijnlijk gebaseerd op Beuk, Prijs & de Jong (2002a); hun vermelding heeft zeer waarschijnlijk betrekking op histricina. Niet bekend uit België of Luxemburg.

BENELUX

The Fauna Europaea (2007) indicates that cinerosa does occur in the Netherlands, but this probably is based on Beuk, Prijs & de Jong (2002a); their reference however in all probability concern histricina. Not known from Belgium or Luxemburg.

verspreiding binnen Europa Vrijwel heel Europa (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe Almost all of Europe (Fauna Europaea, 2007).

synoniemen Pycnoglossa cinerosa.

synonyms Pycnoglossa cinerosa.

literatuur

references

Beiger (1955a), Beuk, Prijs & de Jong (2002a), Buhr (1933a, 1941b), Hartig (1939a), Hering (1957a), de Meijere (1911a), Michna (1975a), Nowakowski (1954a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Starý (1930a).

08/05/2013