Chirosia crassiseta Stein, 1908

Diptera, Anthomyiidae

mijn Mijnen in de onderste delen van de bladsteel, niet in het bebladerde deel ervan. Vaak verscheidene larven in een blad. Gemineerde bladeren zijn te herkennen doordat de bladschijf in de groei sterk achtergebleven is, en vaak grotendeels opgerold blijft. Puparium in de mijn of in de grond. Zie de Meijere (1911a) en Brown & McGavin (1982a) voor details van de biologie

mine Mine in the lowest part of the petiole, not in the pinnulae-bearing part of the rachis. Often several larvae together. Mined leaves are stunted, often incompletely rolled out. Puparium in the mine or in the ground. See de Meijere (1911a) and Brown & McGavin (1982a) for details of the biology.

waardplanten: Dennstaedtiaceae, monofaag

hostplants: Dennstaedtiaceae, monophagous

Pteridium aquilinum.

fenologieMijnen in juni-juli (de Meijere, 1911a).

phenology Mijnes in June-July (de Meijere, 1911a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

NE waargenomen (de Meijere, 1939a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2007).

NE recorded (de Meijere, 1939a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot de Pyreneeën, Italië en Griekenland, en van Engeland tot Polen (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Scandinavia to the Pyrenees, Italy and Greece, and from the UK to Poland (Fauna Europaea, 2007).

larve De larven zijn wit en opvallend slank (de Meijere, 1911a). Volgens Hering (1957a) is de larve te onderscheiden van die van Ch. albitarsis doordat het bovenste van de twee achterwaartse uitsteeksels van het cephalopharyngeale skelet hier ongedeeld is.

larva Larvae white, quite slender (de Meijere, 1911a). According to Hering (1957a) recognisable from the larva of Ch. albitarsis by having the upper rear arm of the cephalic skeleton undivided.

opmerkingen Het is niet uitgesloten dat de beschrijving door de Meijere (1911a) ten dele betrekking heeft op de zeer nauw verwante albitarsis.

notes It cannot be excluded that the description by de Meijere (1911a) refers in part to the closely related albitarsis.

literatuur

references

Beuk, Prijs & de Jong (2002a), Brown & McGavin (1982a), Hering (1957a), de Meijere (1911a), Roskam (2009a), Spooner & Bowdrey (2012a).

030/12/2012