Chromatomyia blackstoniae Spencer, 1990

Diptera, Agromyzidae

mijn Mijn aanvankelijk gangvormig, later overgaand in een onregelmatige blaas. Verpopping in de mijn; puparium wittig.

mine Initially a corridor, later an irregular blotch. Pupation within the mine; puparium whitish.

waardplanten: Gentianaceae, monofaag

hostplants: Gentianaceae, monophagous

Blackstonia perfoliata.

fenologie Mijnen gevonden in augustus (Spencer, 1990a).

phenology Mines found in August (Spencer, 1990a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Ierland, Engeland, Frankrijk (Spencer, 1990a).

distribution within Europe Ireland, UK, France (Spencer, 1990a).

literatuur

references

Spencer (1990a).

modif. 20.ix.2009