Chromatomyia dorsata (Hendel, 1920)

Diptera, Agromyzidae

mijn Gang, verderop sterk verbreed, uiteindelijk twee deelbaadjes helemal uitvullend. Frass in het smalle deel van de gang duidelijk in twee rijen korrels of draadstukjes, in het verbrede deel soms in een centrale lijn. Verpopping in de mijn; de voorspiracula van het puparium steken niet door de epidermis naar buiten.

mine Corridor, strongly widened in the end and completely occupying some two leaf segments. In the narrow part of the mine lies the frass in two distinct rows of grains or strings; in the widened part frass sometimes in a central line. Pupation within the mine; the anterior spiracula do not penetrate the epidermis.

waardplanten: Aspleniaceae, monofaag

hostplants: Aspleniaceae, monophagous

Asplenium ceterach.

fenologie Larven in april.

phenology Larvae in April.

verspreiding binnen Europa Dalmatië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Dalmatia (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Phytomyza dorsata.

synonyms Phytomyza dorsata.

literatuur

references

Buhr (1930a, 1941b), Hering (1957a, 1967a), Spencer (1990a).

modif. 23.viii.2009