Chromatomyia luzulae (Hering, 1924)

Diptera, Agromyzidae

mijn Langerekte, gangachtige blaasmijn, die onderzijdig begint, later bovenzijdig is, en bruinachtig. Frass in talrijke kleine korreltjes, die niet meer dan 2 mm uiteenliggen. Het goudgele puparium wordt in de mijn gevormd, meestal aan de basis van het blad. De voorspiracula van het puparium steken als bruine haakjes door de epidermis naar buiten.

mine Brownish, elongated, corridor-like blotch, beginning at the lower surface but later becoming upper-surface. Frass in numerous small grains, not more than 2 mm apart. Pupation within the mine, generally near the base of the leaf. The front spiracula of the gold puparium penetrate the epidermis as two tiny brown hooks.

waardplanten: Juncaceae, nauw monofaag

hostplants: Juncaceae, narrowly monophagous

Luzula pilosa.

fenologie Larven in september-april, overwinterend in de mijn (Griffiths, 1980a; Hering, 1957a).

phenology Larvae in September-April, hibernating in the mine (Griffiths, 1980a; Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot Duitsland, en van Engeland tot Polen; ook in Servië (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Scandinavia to Germany, and from the UK to Poland; also Serbia (Fauna Europaea, 2007).

larve Larve en puparium beschreven door Hering (1924b), de Meijere (1926a), en Griffiths (1980a). Achterspiraculum met 18-25 kleine knopvormige papillen.

larva Larva and puparium are described by Hering (1924b), de Meijere (1926a), and Griffiths (1980a). Rear spiraculum with 18-25 small globular papillae.

synoniemen Phytomyza luzulae.

synonyms Phytomyza luzulae.

literatuur

references

Andersen & Jonassen (1994a), Beiger (1958a, 1960a), Bland (2001a), Ci̇velek, Çikman & Dursun (2008a), Civelek, Tonguc, Ozgul & Dursun (2007a), Griffiths (1980a), Hering (1924b, 1925a, 1955b, 1957a), Huber (1969a), de Meijere (1926a), Spencer (1972a, 1976a), Starke (1942a), Starý (1930a), von Tschirnhaus (1999a)

28/04/2017