Chromatomyia pseudogentii (Beiger, 1972)

Diptera, Agromyzidae

mijn Niet beschreven, maar identiek aan de mijn van Ch. gentii.

mine Not described, but identical tot the mine of Ch. gentii.

waardplanten: Gentianaceae, nauw monofaag

hostplants: Gentianaceae, narrowly monophagous

Gentiana punctata

fenologie Larven waargenomen in de tweede helft van juni en de eeste helft van juli.

phenology Larvae observed in the second half of June and the first half of July.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2013).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2013).

verspreiding binnen Europa Polen, Tatra-gebergte.

distribution within Europe Poland, Tatra Mountains.

puparium In tegenstelling tot de andere op Gentianaceae minerende agromyziden is het puparium zwart.

puparium Contary to the other agromyzidae that mine on Gentianaceae, the puparium is black.

synoniemen Phytomyza pseudogentii.

synonyms Phytomyza pseudogentii.

literatuur

references

Beiger (1972c, 2005a), Spencer (1990a).

13/01/2013