Chromatomyia saxifragae (Hering, 1924)

Diptera, Agromyzidae

mijn Brede, kronkelige gangmijn, meestal bovenzijdig. De gang kan enkele malen door het blad lopen, zichzelf overkruisen, en een secundaire blaas vormen. Frasskorrels in groepjes aan weerszijden van de gang. Verpopping meestal binnen mijn; in dat geval steken de voorspiracula door de epidermis naar buiten.

mine Broad, tortuous corridor, usually upper-surface. The corridor may run several times through the leaf, crossing itself, and create a secondary blotch. Frass grains in groups along the sides of the corridor. Pupation mostly within the mine, in which case the front spiracula penetrate the epidermis.

waardplanten: Saxifragaceae, monofaag

hostplants: Saxifragaceae, monophagous

Saxifraga rotundifolia.

fenologie Larven in mei en juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May and July (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk; Roemenië en Bulgarijë (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Germany, Switzerland, Austria; Romania, Bulgaria (Fauna Europaea, 2009).

larve Beschreven door de Meijere (1926a, 1938a, 1941a) en Griffiths (1972a). Mandibels met twee tanden, alternerend. Zowel voor- als achterspiraculum tweearmig, met respectievelijk ca. 26 papillen en 22 papillen.

De beschrijving van de larve door Beri (1971e) is gebaseerd op materiaal van een plant van een totaal andere familie (Acanthaceae) en heeft zeker niets met saxifragae te maken.

larva Described by de Meijere (1926a, 1938a, 1941a) and Griffiths (1972a). Mandibles with two teeth, alternating. Both front and rear spiraculum two-armed, with about 26 and 22 papillae, respectively.

The description of the larva by Beri (1971e) is based on material from a plant of a widely different family (Acanthaceae) and has nothing to do with saxifragae.

puparium Bruingeel.

puparium Brownish yellow.

synoniemen Phytomyza saxifragae.

synonyms Phytomyza saxifragae.

opmerkingen Gebergtesoort.

notes Mountain species.

literatuur

references

Beiger (1979a), Beri (1971e), Buhr (1941b), Černý & Merz (2007a), Griffiths (1972a), Hering (1924a,b, 1957a), Huber (1969a), Maček (1999a), de Meijere (1926a, 1938a, 1941a), Sasakawa (1961a), von Tschirnhaus (1999a).

modif. 29.vi.2009