Chromatomyia scabiosae (Hendel, 1935)

Diptera, Agromyzidae

mijn Bovenzijdige gangmijn, met dicht opeen liggende windingen. Frass in draadstukjes of parelsnoertjes, ogenschijnlijk in een centrale lijn. Verpopping in de mijn.

mine Upper-surface corridor, loops closely together. Frass in thread fragments or pearl string, seemingly lying in a central line. Pupation within the mine.

waardplanten: Caprifoliaceae, monofaag

hostplants: Caprifoliaceae, monophagous

Scabiosa columbaria, ochroleuca.

fenologie Larven in september (Hering, 1957a).

phenology Larvae in September (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Engeland, Duitsland, Polen, Spanje (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe UK, Germany, Poland, Spain (Fauna Europaea, 2007).

larve Beschreven door de Meijere (1937a).

larva Described by de Meijere (1937a).

puparium Zwart.

puparium Black.

literatuur

references

Beiger (1965a), de Meijere (1937a), Hering (1957a), Spencer (1954a, 1972a,b), von Tschirnhaus (1999a).

18/12/2011