Chromatomyia scabiosarum (de Meijere, 1934)

Diptera, Agromyzidae

Scabiosa columbaria, Spanje; uit Hering (1936b)

Chromatomyia scabiosarum mine

Scabiosa columbaria, Spain; from Hering (1936b)

mijn Mijn sterk lijkend op die van Liriomyza strigata. Het makkelijkste verschilkenemerk is dat het puparium bij scabiosarum in de mijn wordt gevormd, in de buurt van van de bladbasis.

mine Mine closely resembling the one by Liriomyza strigata. The easiest difference is that inscabiosarum pupation takes place within the mine, near the base of the leaf.

waardplanten: Caprifoliaceae, oligofaag

hostplants: Caprifoliaceae, oligophagous

Knautia arvenis, dipsacifolia, drymeia; Scabiosa columbaria.

fenologie Larven in twee generaties tussen april en augustus (Hering, 1957a).

phenology Larvae in two generations between April and August (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend van de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Duitsland, Polen, Spanje, Sicilië, Canarische Eilanden (Fauna Europaea, 2007); ook Slovenië.

distribution within Europe Germany, Poland, Spain, Sicily, Canary Islands (Fauna Europaea, 2007); also Slovenia.

larve Beschreven door de Meijere (1934a).

larva Described by de Meijere (1934a).

puparium Wittig.

puparium Whitish.

synoniemen Phytomyza scabiosarum.

synonyms Phytomyza scabiosarum.

literatuur

references

Beiger (1965a), Hering (1936a, 1957a), Huber (1969a), Maček (1999a), de Meijere (1934a), Spencer (1965c, 1966b), von Tschirnhaus (1999a).

13/08/2010