Chromatomyia scabiosella Beiger, 2001

Diptera, Agromyzidae

mijn Bovenzijdige, slanke, parallelwandige, kronkelende gang met de frass in een min of meer continue, centrale, lijn. Verpopping in de mijn; de voorspiracula van het puparium prikken door de epidermis.

mine Upper-surface, slender, parallel-sided, tortuous gallery with frass in a more or less continuous, central line. Pupation within the mine; the anterior spiracles of the puparium penetrate the epidermis.

waardplanten: Caprifoliaceae, monofaag

hostplants: Caprifoliaceae, monophagous

Scabiosa ochroleuca.

fenologie Mijnen gevonden in juni, juli en october.

phenology Mines found in June, July, and October.

verspreiding binnen Europa Polen (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe Poland (Fauna Europaea, 2011).

synoniemen Phytomyza scabiosae: Beiger (1965a, 1975).

synonyms xxxxxPhytomyza scabiosae: Beiger (1965a, 1975).xxxxxx

literatuur

references

Beiger (1965a, 1975b, 2001a).

29/03/2011