Chromatomyia succisae (Hering, 1922)

Diptera, Agromyzidae

mijn Zeer lange , tot het eind zeer smalle, vaak vertakte, grotendeels onderzijdige gangmijn die zichzelf vaak oversnijdt, meestal in het topdeel van het blad. Frass in losse korrels. Verpopping in de mijn, puparium in een poppenwieg. In de omgeving van de mijn is het blad bijna altijd violet verkleurd.

mine Very long, often branched corridor, narrow till very end, for much of its length lower-surface, mostly in the apical part of the leaf. The corridor frequently intersects itself. Frass in discrete grains. Pupation in the mine, puparium in a pupal chamber. Around the mine the leaf almost always turns violet.

waardplanten: Caprifoliaceae, oligofaag

hostplants: Caprifoliaceae, oligophagous

Knautia arvensis; Scabiosa columbaria;Succisa pratensis.

Succisa is de voornaamste waardplant. Hering (1957a) noemt de soort ook in verband met Dipsacus.

Succisa is the main hostplant. Hering (1957a) also mentions the species in connection with Dipsacus.

fenologie Larven in mei-juni en juli-augustus (Hering, 1957a); overwintering als imago (Hering, 1925b).

phenology Larvae in May-June and July-August (Hering, 1957a); hibernation as adult (Hering, 1925b).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

NE als Nederlands gemeld door Beuk (2002a), op basis van een vermelding door Theowald (1961a), die de soort overwinterend gevonden zou hebben in sigaargallen van Liparis in riet. Dat leek niet erg waarschijnlijk. De oecologie van riet en van de waardplanten van Ch. succisae verschillen sterk. Dr Herman de Jong was zo vriendelijk Theowald's enige exemplaar, dat zich bevindt in het Zoölogisch Museum te Amsterdam, te controleren. Het is niet in zeer goede staat, waardoor een positieve determinatie niet mogelijk was, maar het is met zekerheid geen succisae.

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2007).

NE accepted by (Beuk, 2002a) on the basis of a remark by Theowald (1961a) who claims to have found the species hibernating in cigar galls of Liparis in Common Reed. This does not seem very plausible. The ecology of Pragmites and the hostplants of Ch. succisae differ strongly. Dr Herman de Jong kindly checked Theowald's single specimen, that is kept in the Zoological Museum, Amsterdam. It is not in perfect condition, making a positive identification impossible; but it certainly does not belong to Ch. succisae.

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Denemarken tot de Pyreneeën en Italië, en van Ierland tot Polen (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Denmark to the Pyrenees and Italy, and from Ireland to Poland (Fauna Europaea, 2007).

puparium Wit.

puparium White.

synoniemen Phytomyza succisae.

synonyms Phytomyza succisae.

literatuur

references

Beuk (2002a), Černý (2007a), Černý & Merz (2006a), Ci̇velek, Çikman & Dursun (2008a), Gil Ortiz (2009a), Griffiths (1962a), Hering (1922a, 1925b, 1955a,b, 1957a), Maček (1999a), de Meijere (1926a), Pakalniškis (1982b), Robbins (1991a), Sønderup (1949a), Spencer (1972a), Starke (1942a), Süss & Moreschi (2003a), von Tschirnhaus (1999a).

28/04/2017