Chromatomyia vernalis (Groschke, 1957)

Diptera, Agromyzidae

mijn De larve maakt verscheidene mijnen, van het ene blad naar het ander verhuizend via het hart van het bladrozet. Het begin is een nauwe, onvertakte, gang waarin de frass als fijne korrels ligt aan weerszijden van een groene middenband. Naderhand verbreedt de mijn zich tot een grote blaas waarin de frass in duidelijke draadstukjes ligt. Verpooping buiten de mijn (ongewoon voor een Chromatomyia).

mine The larva makes several mines, migrating form one leaf to the other through the heart of the leaf rosette. The beginning is a narrow, unbranchhed corridor with the frass as fine grains at either sides of a green central band. The mine widens into a large blotch with the frass in distinct thread fragments. Pupation external (unusual for a Chromatomyia).

waardplanten: Gentianaceae, monofaag

hostplants: Gentianacee, monophagous

Gentiana verna.

Door Maček (1999a) ook gemeld van G. cruciata, lutea.

Referred by Maček (1999a) also from G. cruciata, lutea.

fenologie Larven in mei en augustus (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May and August (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Duitsland (Fauna Europaea, 2009); voorts Zwitserland, Slovenië en Bulgarijë (Černý & Merz, 2006a; Groschke, 1957a; Maček, 1999a).

distribution within Europe Germany (Fauna Europaea, 2009); furthermore Switzerland, Slovenia, Bulgaria (Černý & Merz, 2006a; Groschke, 1957a; Maček, 1999a).

larve In het materiaal waaruit deze soort werd gekweekt bleken twee verschillende typen larven te leven; welke tot vernalis behoort is niet duidelijk. Beide typen zijn beschreven door Hering (1955a).

larva The material from which this species was reared turned out two contain two different types of larvae; which of the two relates to vernalis is not known. Both types have been described by Hering (1955a).

synoniemen Phytomyza vernalis.

synonyms Phytomyza vernalis.

literatuur

references

Černý & Merz (2006a, 2007a), Groschke (1957a), Hering (1955a:280, 1957a), Maček (1999a), von Tschirnhaus (1999a).

08/12/2011