Cricotopus obnixus (Walker, 1856)

Diptera, Chironomidae

mijn Lineaire mijn in de drijvende bladeren.

mine Linear mine in the floating leaves.

waardplanten: Potamogetonaceae, monofaag

hostplants: Potamogetonaceae, monophagous

Potamogeton.

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2011).

NE waargenomen (Moller Pillot & Beuk, 2002a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2011).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2011).

NE recorded (Moller Pillot & Beuk, 2002a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2011).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot de Alpen en van Ierland tot de Ukraïne (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe From Fennoscandia to the Alps, and from Ireland to the Ukraine (Fauna Europaea, 2011).

literatuur

references

Bland (1994b).

21/03/2011