Cryptaciura rotundiventris (Fallén, 1814)

Diptera, Tephritidae

mijn Een grote blaasmijn, geel of bruin, voorafggegaan door een kort, later meestal nauwelijks nog herkenbaar gangetje, meestal met verscheidene larven. Vooral bij verse mijnen zijn de groene primaire en secundaire vraatlijnen duidelijk. De larven verlaten de mijn voor de verpopping. Mijnen en puparia niet te onderscheiden van die van de zeer gewone Euleia heraclei (Hering, 1957a).

mine A large blotch, yellow or brown, preceded by a short, in the end mostly unrecognisable corridor. Generally several larvae in the mine. Especially in fresh mines the green primary and feeding lines area well marked. Pupation outside the mine. Mines or puparia cannot be distinguished from those of the very common Euleia heraclei (Hering, 1957a).

waardplanten: Apiaceae, oligofaag

hostplants: Apiaceae, oligophagous

Aegopodium podagraria; Angelica sylvestris; Heracleum sphondylium.

Zelden ook Laserpitium; Pimpinella (Hering, 1957a).

Rarely also Laserpitium; Pimpinella (Hering, 1957a).

fenologie Larven in juni en october-november (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June and October-November (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Baugnée, 2009a).

NE waargenomen (de Meijere, 1939a); zeldzaam: Kabos & van Aartsen (1984a) noemen slechts 4 vindplaatsen.

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded Baugnée ,2009a).

NE recorded (de Meijere, 1939a); rare: Kabos & van Aartsen (1984a) mention but 4 localities.

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot de Pyreneën, Italië en Hongarijë, en van Ierland tot de Ukraïne (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Scandinavia to the Pyrenees, Italy and Hungary, and from Ireland to the Ukraine (Fauna Europaea, 2007).

larve Achterspiracula met 3 papillen; mandibels met 2 grote tanden.

larva Rear spiracula with 3 papillae; mandibles with 2 large teeth.

puparium Geel.

puparium Yellow.

synoniemen Euleia rotundiventris.

synonyms Euleia rotundiventris.

literatuur

references

van Aartsen & Smit (2002a), Baugnée (2006a, 2009a), Beiger (1979a), Hering (1957a), Kabos & van Aartsen (1984a), Leclercq & De Bruyn (1991a), Lutovinovas (2014a), de Meijere (1939), Merz & Kofler (2008a), Michalska (1970a), Robbins (1991a), Smit (2010a), Smit & Belgers (2011a), White (1988a).

07/09/2016