Cystiphora sanguinea (Bremi, 1847)

Diptera, Cecidomyiidae

Hieracium sp., België, prov. Antwerpen, Meerhout © Carina Van Steenwinkel

Cystiphora sanguinea on Hieracium sp.

Hieracium sp., Belgium, prov. Antwerp, Meerhout © Carina Vansteenwinke

ander blad

Cystiphora sanguinea on Hieracium sp.

another leaf

Hieracium vulgatum, Luxemburg: Kautenbach

Cystiphora sanguinea: galls on Hieracium vulgatum

Hieracium vulgatum, Luxemburg: Kautenbach

Hieracium spec., Frankrijk, dép. Nord, Zuidkote © Sébastien Carbonelle: onderzijde blad, larven duidelijk te zoen

Cystiphora sanguinea: galls on Hieracium spec.

Hieracium spec., France, dép. Nord, Zuydcoote © Sébastien Carbonelle: underside of the leaf showing the larvae

mijn Onderzijdig cirkelrond blaasmijntje, ca 5 mm in diameter, vaak een flink aantal bijeen op een blad. Bovenzijde wrachtig, sterk rood verkleurd, ondoorzichtig. Aan de onderzijde is de mijn alleen door de epidermis afgesloten; de witte larve is duidelijk zichtbaar, evenals zijn voedsel: druppsels vloeistof die ontstaan door uitwendige spijsvertering. Verpopping in de grond.

mine Circular, lower-surface blotch, about 5 mm in diameter, often quite a number together on a leaf. Upper surface wart-like, strongly reddish discoloured, opaque. At the lower surface the mine is closed only by the epidermis. The white larva is easily visible, as is its food: drops of of liquid resulting from external digestion. Pupation in the soil.

waardplanten: Asteraceae, nauw oligofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly oligophagous

Hieracium lachenalii & subsp. acuminatum + cruentifolium, laevigatum, murorum, prenanthoides, umbellatum; Pilosella aurantiaca, lactucella, officinarum, piloselloides subsp. praealta.

fenologie Larven van juni-october (Hering, 1957a); twee of meer generaties per jaar (Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen, 2006a).

phenology Larvae from June-October (Hering, 1957a); two or more generations per year (Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen, 2006a).

BENELUX

BE waargenomen (Gosseries, 1991c).

NE waargenomen (de Meijere, 1939a).

LUX waargenomen (Lambinon, Schneider & Feitz 2001b).

BENELUX

BE recorded (Gosseries, 1991c).

NE recorded (de Meijere, 1939a).

LUX recorded (Lambinon, Schneider & Feitz 2001b).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot het Iberisch Schiereiland en Italië, en van Engeland tot Roemenië (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Scandinavia to the Iberian Peninsulka and Itayly, and from the UK to Roumania (Fauna Europaea, 2007).

larve Gelig tot oranjerood.

larva Yellowish to orange-red.

synoniemen Cystophora hieracii (F Löw, 1874); C. pilosellae (Kieffer, 1892).

synonyms Cystophora hieracii (F Löw, 1874); C. pilosellae (Kieffer, 1892).

opmerkingen De biologie van Cystiphora-soorten vormt een overgang tussen de minerende en galvormende levenswijze.

notes The biology of Cystiphora species forms a transition between the mining and galling ways of life.

literatuur

references

Béguinot (2003a, 2012a), Beiger (1958a, 1960a, 1965a), Bruun (2015a), Buhr (1964b), Cogolludo (1921a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Deckert & Deckert (2016a), Docters van Leeuwen (1936a), Gagné (2010a), Gosseries (1991c), Hering (1957a), Huber (1969a), Lambinon, Carbonelle & Claerebout (2015a), Lambinon, Schneider & Feitz (2001b, 2012a), Lehmann & Hannover (2016a), Maček (2002a), de Meijere (1939a), Meyer & Jaschhof (1999a), Nijveldt & Beuk (2002a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Roskam & Carbonelle (2015a), Simova-Tošić (2008a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (1996a, 2004a 2007a), Skuhravá & Skuhravý (1988a, 1992b, 1994a, 1997a,b, 1999a,b, 2005b,c, 2010a,b, 2003a, 2012a), Skuhravá, Skuhravý, Blasco-Zumeta & Pujade-Villar (2006a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý & Neacsu (1972a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a), Tomasi (2014a).

30/09/2016