Cystiphora schmidti (Rübsaamen, 1914)

Diptera, Cecidomyiidae

op Chondrilla

on Chondrilla

gal: Roodgekleurde blaarvormige opzwellingen van stengels en bladeren. Gewoonlijk vindt de verpopping plaats in een zijden cocon in de gal, maar verpopping inde grond is ook mogelijk. Overwintering als volgroeide larve. Twee tot vijf generaties per jaar, afhankelijk van het klimaat.

gall: Reddish blisters on stems and leaves.Pupation in a silken cocoon, usually in the gall, sometimes in the soil. Hibernation as third instar larva. Depending on the climate 2-5 generations.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Chondrilla juncea.

synoniemen: Laubertia schmidti.

synonyms: Laubertia schmidti.

opmerkingen: Wordt in subtropische gebieden ingezet voor de bestrijding van Chondrilla, een gevreesd onkruid.

notes: Deployed in subtropical regions in the biological control of skeleton weed, a serious weed.

literatuur:

references:

Buhr (1964a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Gagné (2010a), Skuhravá & Skuhravý (1997b, 1999a, 2002a, 2004a, 2008a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a).

25/06/2016