Cystiphora scorzonerae Kieffer, 1909

Diptera, Cecidomyiidae

mijn Onderzijdig cirkelrond blaasmijntje, ca 5 mm in diameter, meestal een aantal bijeen. Bovenzijde wrachtig, sterk rood verkleurd, ondoorzichtig. Aan de onderzijde is de mijn alleen door de epidermis afgesloten; de witte larve is duidelijk zichtbaar, evenals zijn voedsel: druppels vloeistof die ontstaan door uitwendige spijsvertering. Verpopping buiten de mijn.

mine Circular, lower-surface blotch, about 5 mm in diameter, usually a number together on a leaf. Upper surface wart-like, strongly reddish discoloured, opaque. At the lower surface the mine is closed only by the epidermis. The white larva is easily visible, as is its food: drops of liquid resulting from external digestion. Pupation outside the mine.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Scorzonera austriaca, humilis.

BENELUX

Niet bekend van de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Letland, Duitsland, Frankrijk, Hongarije (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Lativa, Germany, France, Hungary (Fauna Europaea, 2009).

opmerkingen De biologie van Cystiphora-soorten vormt een overgang tussen de minerende en galvormende levenswijze.

notes The biology of Cystiphora species forms a transition between the mining and galling ways of life.

literatuur

references

Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Gagné (2010a), Hering (1957a), Máca (2012a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a).

25/09/2016