Cystiphora sonchi (Vallot, 1827)

Diptera, Cecidomyiidae

Sonchus spec.,'s-Heer Abskerke: boven- en onderzijde van het zelfde blad; © Lucien Calle

Cystiphora sonchi: galls on Sonchus spec. Cystiphora sonchi

Sonchus spec.,'s-Heer Abskerke: upperside and underside of the same leaf; © Lucien Calle

Sonchus asper Duitsland (Baden-Württemberg), Baden-Weiler

7479 7479

Sonchus asper Germany (Baden-Württemberg), Baden-Weiler

Sonchus asper, Amstelveen: twee verlaten mijntjes, onderzijdig

17378

Sonchus asper, Amstelveen: two vacated mines, lower surface

een jonge larve in de mijn

17378_2

a young larva in its mine

mijn Onderzijdig cirkelrond blaasmijntje, ca 5 mm in diameter, vaak een flink aantal bijeen. Bovenzijde wrachtig, sterk rood verkleurd, ondoorzichtig. Aan de onderzijde is de mijn alleen door de epidermis afgesloten; de larve is duidelijk zichtbaar, evenals zijn voedsel: druppels vloeistof die ontstaan door uitwendige spijsvertering. Verpopping deels in de mijn, deels in de grond.

mine Circular, lower-surface blotch, about 5 mm in diam, often quite a number together on a leaf. Upper surface wart-like, strongly reddish discoloured, opaque. At the lower surface the mine is closed only by the epidermis. The larva is easily visible, as is its food: drops of liquid resulting from external digestion. Pupation sometimes in the mine, sometimes in the soil.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Sonchus arvensis, asper & subsp. glaucescens, oleraceus, tenerrimus.

fenologie Larven vanaf juli (Hering, 1957a); twee of meer generaties per jaar, larven van de zomergeneratie(s) verpoppen in de gal, die van de wintergeneratie in de bodem (Bayram, Skuhravá & Çobanoğlu (2005a).

phenology Larvae from July on (Hering, 1957a); two or more generations per year, pupation of the summer generation(s) in the galls, pupation of the winter generation in the soil (Bayram, Skuhravá & Çobanoğlu (2005a).

BENELUX

BE waargenomen (Gosseries, 1991c).

NE waargenomen (de Meijere, 1939a).

LUX waargenomen (Lambinon, Schneider & Feitz, 2001b).

BENELUX

BE recorded (Gosseries, 1991c).

NE recorded (de Meijere, 1939a).

LUX recorded (Lambinon, Schneider & Feitz, 2001b).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot het Iberisch Schiereiland, Italië en Servië, en van Engeland tot de Ukraïne (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Scandinavia to the Iberian Peninsula, Italy and Serbia, and from the UK to the Ukraine (Fauna Europaea, 2007).

larve Aanvankelijk wit, later gelig.

larva Initially white, later yellowish.

opmerkingen De biologie van Cystiphora-soorten vormt een overgang tussen de minerende en galvormende levenswijze.

notes The biology of Cystiphora species forms a transition between the mining and galling ways of life.

literatuur

references

Bayram, Skuhravá & Çobanoğlu (2005a), Beiger (1970a), Bellmann (2012a), Bruun (2015a), Buhr (1941b, 1965a), Ceresa (2015a), Chinery (2011a), Cogolludo (1921a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Drăghia (1968a), Gosseries (1991c), Hering (1957a), Hellrigl (2006a), Huber (1969a), Ilie & Marinescu (2011a), Karimpour & Skuhravá (2012a), Koops (2013a), Lambinon, Schneider & Feitz (2001b, 2012a), Lehmann & Hannover (2016a), Maček (2002a), de Meijere (1939a), Nijveldt & Beuk (2002a), Ostrauskas, Pakalniškis & Taluntyte (2003a), Peschken (1982a), Redfern & Shirley (2011a), Robbins (1991a), Roskam (2009a), Roskam & Carbonelle (2015a), Schneider (2016a), Seidel (1957a), Simova-Tošić & Skuhravá (2001a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (1996a, 2000a, 2004a, 2007a), Simova-Tošić, Skuhravá, Skuhravý & Postolovski (2007a), Skrzypczyńska (2007a), Skuhravá, Karimpour, Sadeghi, Gol & Joghataie (2014a), Skuhravá & Skuhravý (1994a, 1997a,b, 1999a,b, 2002a, 2005c, 2006a, 2007a, 2009a,b, 2010a, 2011a), Skuhravá, Skuhravý, Blasco-Zumeta & Pujade-Villar (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Buhr (2013a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý & Ebejer (2002a), Skuhravá, Skuhravý & Hellrigl (2001a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Massa (2007a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý & Neacsu (1972a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a), Sønderup (1949a), Stănescu (2009a), Sylvén (1960a), Tomasi (2003a, 2012a, 2014a).

24/11/2016