Delia brunnescens (Zetterstedt, 1845)

Diptera, Anthomyiidae

mijn Aanvankelijk smalle, later steeds breder wordende voldiepe onregelmatige en zichzelf regelmatig oversnijdende gangen vanuit de bladbasis. De larve verhuist via de bladsteel en stengel van het ene blad naar het ander. De larve verlaat de mijn voor de verpopping.

mine Initially narrow, but gradually widening, full depth corridors. They start from the leaf base en cross themselves regularly. The larva migrates from one leaf to the other by way of the petioles and the stem. Pupation outside the mine.

waardplanten: Caryophyllaceae, oligofaag

hostplants: Caryophyllaceae, oligophagous

Dianthus barbatus, chinensis, caryophyllus; Silene, flos-cuculi, vulgaris.

fenologie Larven van september-april (Hering, 1957a).

phenology Larvae in September-April (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Gosseries & Ackland, 1991a).

NE waargenomen (de Meijere, 1939a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (Gosseries & Ackland, 1991a).

NE recorded (de Meijere, 1939a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot het Iberisch Schiereiland en Italië, en van Frankrijk tot Letland; ook Griekenland (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Scandinavia to the Iberian Peninsula and Italy, and from France to Latvia; also Greece (Fauna Europaea, 2007).

synoniemen Phorbia, Hylemia, Chortophila brunnescens. Volgens Chandler (1998a) is brunnescens synoniem met Delia cardui (Meigen, 1826), en zou dat laatste de geldige naam zijn, maar de meeste moderne auteurs delen deze mening niet. Of, en hoe, de biologie van beide soorten verschilt is niet duidelijk.

synonyms Phorbia, Hylemyia, Chortophila brunnescens. Chandler (1998a) considers brunnescens a junior synonym of Delia cardui (Meigen, 1826), but this view is not shared by most modern authors. If, and how, the biology of the two species differs is unclear.

literatuur

references

Beuk, Prijs & de Jong (2002a), Buhr (1933a), Chandler (1998a), Gosseries & Ackland (1991a), Hering (1921a, 1957a), Huber (1969a), Kabos (1975a), Maček (1999a), de Meijere (1939a), Séguy (1950a), Starý (1930a), Teschner (1999a).

03/01/2013