Delia florilega (Zetterstedt, 1845)

Diptera, Anthomyiidae

mijn De larve leeft primair in stengel en bladsteel, maar kan van daaruit gangachtige uitlopers maken in de bladschijf. Mijnen zouden mogelijk te onderscheiden zijn van die van Botanophila fugax doordat Delia-mijnen verscheidene larven zouden bevatten, Botanophila-mijnen slechts één (Robbins, 1991a). In larven en mijnen geen verschilkenmerken bekend met D. platura en Pegomya flavifrons.

mine Primarily a borer in the stem and petiole, but the larva can make corridor-like excursions into the blade. Perhaps the mines can be distinguished from those of Botanophila fugax by Delia mines harbouring several larvae, Botanophila mines just one (Robbins, 1991a). Neither larvae nor mines can be distinguished from those of D. platura and Pegomya flavifrons.

waardplanten: Brassicaceae, Caryophyllaceae; polyfaag

hostplants: Brassicaceae, Caryophyllaceae; polyphagous

Brassica; Cerastium; Spergularia.

fenologie Larven in april-mei en september-october (Hering, 1957a).

phenology Larvae in April-May and September-October (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Gosseries & Ackland, 1991a).

NE waargenomen (de Meijere, 1939a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (Gosseries & Ackland, 1991a).

NE recorded (de Meijere, 1939a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot het Iberisch Schieriland en Italië, en van Ierland tot Polen en Hongarijë; ook grote delen van Europees Rusland (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Scandinavia to the Iberian Peninsula and Italy, and from Ireland to Poland and Hungary; also large parts of European Russia (Fauna Europaea, 2007).

synoniemen Chortophila florilega; Delia litura (Meigen, 1838), D. trichodactyla (Rondani, 1866).

synonyms Chortophila florilega; Delia litura (Meigen, 1838), D. trichodactyla (Rondani, 1866).

literatuur

references

Beuk, Prijs & de Jong (2002a), Gosseries & Ackland (1991a), Hering (1957a), de Meijere (1939a), Robbins (1991a), Tischler (1999a).

03/02/2011