Delia pruinosa (Zetterstedt, 1845)

Diptera, Anthomyiidae

mijn In de oudere literatuur is deze soort vermeld als bladmineerder, maar het blijkt een zaad-predator te zijn. Een enkel ei wordt afgezet aan de basis van een kroonblad, dus binnen de kelk, en de uitgekomen larve dringt via een honingklier het vruchtbeginsel binnen; de larve eet één doosvrucht leeg. Ze kunnen het slachtoffer worden van de veel grotere rupsen van het genus Hadena (Noctuiddae), die eveneens leven van Silene-vruchten, maar er tot 20 leegeten.

mine In the older literature the species has been described as a leaf miner, but it has turned out as a seed predator. A single egg is deposited on the narrow base of a petal, inside the calyce, and the freshly emerged larva penetrates the ovary via a nectary; a single capsule is eaten out. The can fall victim to the much larger caterpillars of the genus Hadena (Noctuidae), that also live on Silene seed, but empty as much as 20 capsules.

waardplanten: Caryophyllaceae; monofaag

hostplants: Caryophyllaceae; monophagous

Silene vulgaris.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (PESI, 2017).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (PESI, 2017).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot de Middellandse Zee en van Engeland tot Polen (PESI, 2017).

distribution within Europe From Scandinavia to the Mediterranean and from Britain to Poland (PESI, 2017).

synoniemen Delia flavifrons Zetterstedt, 1860.

synonyms Delia flavifrons Zetterstedt, 1860..

literatuur

references

Ackland & Pont (1969a), Petterson (1992a) .

29/03/2017