Delia quadripila (Stein, 1916)

Diptera, Anthomyiidae

mijn De larve mineert een aantal bladeren en boort in de tussengelegen delen van de stengel. Frass, voorzover zichtbaar, in grote zwarte klompen. Verpopping buiten de mijn.

mine The larva mines a number of leaves, and bores in the stem segments inbetween. Frass, as far as visible, in large black lumps. Pupation outside the mine.

waardplanten: Caryophyllaceae, oligofaag

hostplants: Caryophyllaceae, oligophagous

Honckenya peploides; Minuartia; Moehringia trinervia.

fenologie Larven in juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae in July (Hering, 1957a).

BENELUX

Niert bekend van de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot Duitsland, en van Engeland tot Polen (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Scandinavia to Germany, and from the UK to Poland (Fauna Europaea, 2007).

synoniemen Chortophila, Hylemyia, Phorbia quadripila.

synonyms Chortophila, Hylemyia, Phorbia quadripila.

literatuur

references

Hering (1927b, 1933a, 1936b, 1957a), Séguy (1950a), Sønderup (1949a), Tescher (1999a), Zoerner (1970a).

03/02/2011