Delina nigrita (Fallén, 1819)

Diptera, Scathophagidae

mijn De mijn begint als een boorgang in de wortelstok en stengel. Vandaar worden lange, slordig uitgevreten gangen in de bladeren gemaakt. De verpopping vindt plaats in de ondergrondse delen van de plant.

Bovenstaande beschrijving, vooral gebaseerd op Hering, wijkt drastisch af van wat Ball (2007a) schrijft: De larve mineert de bladeren, maakt een gangmijn die begint bij het ei dat bovenop het blad wordt afgezet.

mine The larva first tunnels in the rootstock and the stem. From there long, untidily delineated corridors are made into the leaves. Pupation in the underground parts of the plant.

The description above, based on Hering, drastically differs from what is stated by Balll (2007a): The larvae mine the leaves of orchids forming a linear mine which extends from the egg which is deposited on the upper surface of a leaf.

waardplanten: Orchidaceae, oligofaag

hostplants: Orchidaceae, oligophagous

Dactylorhiza; Goodyera repens; Gymnadenia; Himantoglossum; Neottia; Orchis anthropophora; Platanthera bifolia.

fenologie Larven in juni-juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June-July (Hering, 1957a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

NE waargenomen (de Meijere, 1940a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2007).

NE recorded (de Meijere, 1940a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot Zwitserland, en van Ierland tot Slowakjië; ook Spanje (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Scandinavia to Switzerland, and from Ireland to Slovakia; also Spain (Fauna Europaea, 2007).

larve Beschreven door de Meijere (1940b). Achterspiracula op een gemeenschappelijke grote zwarte vlek, elk met ca. 20 papillen; mandibel met 2 tanden.

larva Described by de Meijere (1940b). Rear spiracula on a common black spot, each with about 20 papillae; mandible with 2 teeth.

synoniemen Clidogastra nigrita; Delina dejeani Robineau-Desvoidy, 1930.

synonyms Clidogastra nigrita; Delina dejeani Robineau-Desvoidy, 1930.

literatuur

references

Ball (2007a), Beiger (1970a), Hering (1957a), de Jong (2002a), de Meijere (1940b), Robbins (1991a).

23/01/2017