Dicerura spec.

Diptera, Cecidomyiidae

Iris pseudacorus, België, prov. Namen © Sébastien Carbonelle

Dicerur spec., larvae

Iris pseudacorus, Belgium, prov. Namur © Sébastien Carbonelle

larve in detail

Dicerur spec., larva

larva in more detail

opmerkingen: Hoewel dit noch een mijn noch een gal betreft geven deze foto's een beeld van de opmerkelijke larve.

notes: Although this neither concerns a mine nor a gall, these pictures give an impression of the remarkable larva.

27/04/2016