Euleia separata (Becker, 1908)

Diptera, Tephritidae

mijn Grote voldiepe blaasmijn met opvallende priamire en secundaire vraatlijnen. De larve kan verscheidene mijnen maken. Verpopping buiten de mijn.

mine Large full depth blotch with conspicuous primary and secondary feeding lines. The larva can make several mines. Pupation outside the mine.

waardplanten: Apiaeae, oligofaag

hostplants: Apiaceae, oligophagous

Apium.

fenologie Larven vanaf maart in verscheidene generaties (Hering, 1957a).

phenology Larvae from March on in several generations (Hering, 1957a).

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Canary Islands (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Philophylla separata.

synonyms Philophylla separata.

literatuur

references

Hering (1957a).

modif. 8.vii.2009