Galiomyza beckeri (Strobl, 1909)

Diptera, Agromyzidae

mijn Wittige, bovenzijdig blaasmijn, vaak 2-5 bijeen. Verpopping na het verlaten van de mijn.

mine Whitish, upper-surface blotch, often 2-5 together. Pupation outside the mine.

waardplanten: Violaceae, monofaag

hostplants: Violaceae, monophagous

Viola palustris, reichenbachiana.

fenologie Larven in juni-september (Pakalniškis, 1998b).

phenology Larvae in June-September (Pakalniškis, 1998b).

BENELUX

Net bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Oostenrijk en Litouwen (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe Austria and Lithuania (Fauna Europaea, 2007).

puparium Roodbruin; achterspirculum met 3 papillen, waarvan één verlengd en toegespitst.

puparium Reddish brown; rear spiraculum with 3 papillae, one of them elongated and pointed.

opmerkingen Veel houvast om deze mijn te onderscheiden van die van G. violiphaga is er niet.

notes There is not much to differentiate this species from G. violiphaga.

literatuur

references

Hering (1926b), Paklniskis (1989b), Paklniskis ao (2000a), Starý (1930a).

21/10/2011