Galiomyza galiivora (Spencer, 1969)

Diptera, Agromyzidae

Galium sylvaticum, Amstelveen, JP Thijssepark

8757

Galium sylvaticum, Amstelveen, JP Thijssepark

Galium mollugo (© M Dempewolf)

_0015

Galium mollugo (© M Dempewolf)

mijn Bovenzijdige lange, gaandeweg breder wordende gangmijn, niet zelden een secundaire blaas vormend. Aanvankelijk loop de gang meestal langs de bladrand. Frass in onregelmatige korrels. De larve verlaat voor de verpopping de mijn.

mine Long, upper-surface, gradually widening corridor, not infrequently forming a secondary blotch. The first part of the corridor mostly follows the leaf margin. Frass in irregular grains. Pupation outside the mine.

waardplanten: Rubiaceae, oliggofaag

hostplants: Rubiaceae, ologophagous

Galium aparine, mollugo, odoratum, rubioides, sylvaticum.

fenologie Larven gevonden in augustus.

phenology Larvae found in August.

BENELUX

BE waargenomen (Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus, 1999a).

NE waargenomen (Ellis: Amstelveen).

LUX waargenomen (Ellis: Kautenbach).

BENELUX

BE recorded (Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus, 1999a).

NE recorded (Ellis: Amstelveen).

LUX recorded (Ellis: Kautenbach).

verspreiding binnen Europa Van Litouwen tot Duitsland en Hongarijë; ook Corsica (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Lithuania to Germany and Hungary; also Corsica (Fauna Europaea, 2007).

synoniemen Praspedomyza, Liriomyza galiivora.

synonyms Praspedomyza, Liriomyza galiivora.

opmerkingen De soort is beschreven uit Canada en Corsica; het voorkomen in Europa mogelijk als gevolg van onopzettelijke introductie (Dempewolf, in litt. 2002).

notes The species was described after material from Canada and Corsica; is occurrence in Europe may he be result of an accidental introduction (Dempewolf, in litt. 2002).

literatuur

references

Černý (2001a, 2011a), Černý & Merz (2007a), Černý & Vála (1999a), Černý, Vála & Barták (2001a), Dempewolf (2001a), Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus (1999a), Spencer (1969b), Spencer & Steyskal (1986a), von Tschirnhaus (1999a), Ureche (2010a).

20/10/2014