Hexomyza simplex (Loew, 1869)

Diptera, Agromyzidae

mijn Ovipositie in de stengelschors, vlak boven de grond. Vandaar loopt een tot 30 cm lange gang naar boven, keert om en daalt dan weer af, zodat het puparium, dat in de mijn wordt gevormd, niet ver boven de grond te vinden is. Meestal verscheidene mijnen op een plant, die daardoor geringd kan worden, en sterft.

mine Oviposition in the rind of the stem, just above the ground. A corridor from there runs upwards for about 30 cm, then reverts and descends to about ground level. Pupation in the mine, just below the epidermis. Usually several mines on one plant; the plant can effectively be ringed and be killed.

waardplanten: Asparagaceae, monofaag

hostplants: Asparagaceae, monophagous

Asparagus officinalis.

Schadelijke soort (Spencer, 1973b).

Pest species (Spencer, 1973b).

fenologie Mijnen in juli-augustus (Hering, 1957a).

phenology Mines in June-August (Hering, 1957a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

NE waargenomen: Spencer (1973b) beeldt een mijn af die uit Nederland afkomstig is.

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2007).

NE recorded: an illustration in Spencer (1973b) shows a mine originating from the Netherlands.

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Polen tot de Pyreneeën, en van Engeland tot Italië (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Poland tot the Pyrenees, and from the UK to Italy (Fauna Europaea, 2007).

larve Beschreven door Spencer (1973b) en Dempewolf (2001a).

larva Described by Spencer (1973b) and Dempewolf (2001a).

puparium Afgeplat.

puparium Flattened.

synoniemen Melanagromyza, Ophiomyia simplex.

synonyms Melanagromyza, Ophiomyia simplex.

literatuur

references

Beiger (1989a), Benavent, Martínez, Moreno & Jiménez (2004a), Černý (2013a), Cerny & Merz (2006a), Ci̇velek, Çikman & Dursun (2008a), Darvas, Skuhravá & Andersen (2000a), Dempewolf (2001a), Hering (1957a), Papp (2009a), Robbins (1991a), Papp & Černý (2015a), Spencer (1966c, 1972a, 1973b, 1976a), Süss (1982a, 1992a), von Tschirnhaus (1999a).

28/04/2017