Hydrellia mutata (Zetterstedt, 1846)

Diptera, Ephydridae

Stratiotes aloides, Haren gr © Kees Boele. Stratiotes overwintert onder water; deze foto is gemaakt ná de overwintering.

Hydrellia mutata: mines on Stratiotes aloides

Stratiotes aloides, Haren gr © Kees Boele. Stratiotes hibernates in submerged condition; this picture was shot after the hibernation.

mijn Een aantal korte, vrij brede gang-blaasmijntjes die vanuit de hoofdnerf in de bladschijf uitgaan. Verpopping in de mijn, vooral in de hoofdnerf en bladbasis. Voorlopig alleen aan de hand van de volwassen vlieg te onderscheiden van H. stratiotae.

mine A number of short, rather broad corridors that enter the blade from the midrib. Pupation within the mine, mainly in the leaf base and the midrib. At the moment only adult flies can be separated from H. stratiotae.

waardplanten Alismataceae, Hydrocharitaceae; nauw polyfaag

hostplants Alismataceae, Hydrocharitaceae; narrowly polyphagous

Alisma plantago-aquatica; Stratiotes aloides

fenologie Larven in juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae in July (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Gosseries, 1991d).

NE waargenomen (de Meijere, 1939a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (Gosseries, 1991d).

NE recorded (de Meijere, 1939a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot Zwitserland, en van Engeland tot Polen en Hongarijë (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Scandinavia to Switzerland, and from the UK to Poland and Hungary (Fauna Europaea, 2007).

literatuur

references

Beuk & Zatwarnicki (2002a), Gosseries (1991d), Hering (1930b, 1957a), Hollman-Schirrmacher & Zatwarnicki (1999a), de Meijere (1939a), Robbins (1991a), Zatwarnicki (1988a).

28/04/2014