Hydrellia nigricans (Stenhammer, 1844)

Diptera, Ephydridae

mijn Zeer fijn gangetje dat in een spiraaltje om de basis van het blad loopt; het deel van het blad daarboven vergeelt of loopt rood aan. De larve kan verscheidene mijnen maken. Verpopping in de mijn.

mine Verty fine gallery that spirals around the base of the leaf; the part of the leaf above turns yellow or red. The larva can kae several mines. Pupation within the mine.

waardplanten: Juncaceae, monofaag

hostplants: Juncaceae, monophagous

Juncus articulatus, bufonius.

fenologie Larven in juni.

phenology Larvae in June.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2011).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2011).

verspreiding binnen Europa Van Zweden tot Italiƫ, en van Spanje tot Roemeniƫ (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe From Sweden to Italy, and from Spain to Romania (Fauna Europaea, 2011).

literatuur

references

Hering (1957a).

26/12/2011