Hydrellia thoracica Haliday, 1839

Diptera, Ephydridae

mijn Vlakke groene gangen in de bladeren. Vooralsnog is het enige bruikbare onderscheid met Hydrellia griseola dat de uitgekweekte vliegen van H griseola grijswit bestoven zijn, en die van H. thoracica niet bestoven, grrijsbruin (Hering, 1957a).

mine Flat green corridors in the leaves. For the moment the only character to separate this species from Hydrellia griseola is that adult flies of griseola are dusted greyish-white, those of thoracica not dusted, greyish brown (Hering, 1957a).

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Glyceria fluitans, maxima.

fenologie Larven in april (Hering, 1957a).

phenology Larvae in April (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Gosseries, 1991d).

NE waargenomen (de Meijere, 1939a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (Gosseries, 1991d).

NE recorded (de Meijere, 1939a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot de Pyreneeën, Italië en Bulgarijë, en van Ierland tot Polen (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Scandinavia to the Pyrenees, Italy and Bulgaria, and from Ireland to Poland (Fauna Europaea, 2007).

synoniemen Hydrellia glyceriae Hendel, 1926.

synonyms Hydrellia glyceriae Hendel, 1926.

literatuur

references

Beuk & Zatwarnicki (2002a), Buhr (1933a), Gosseries (1991d), Hering (1925b, 1957a), Hollman-Schirrmacher & Zatwarnicki (1999a), de Meijere (1939a), Starý (1930a).

09/12/2011