Hydrellia viridescens Robineau-Desvoidy, 1830

Diptera, Ephydridae

mijn Bij Alisma waarschijnlijk een boorder in stengel en bladsteel, die soms tot in de bladschijf doordringt. Bij Potamogeton een brede, ondiepe gangachtige mijn in de ondergedoken bladeren. Verpopping intern.

mine Alisma probably boring in stem en petiole, from there sometimes descending into the blade. In Potamogeton a broad, shaloow corridor in the submerged leaves. Pupation internal.

waardplanten Alismataceae, Potamogetonaceae; nauw polyfaag

hostplants Alismataceae, Potamogetonaceae; narrowly polyphagous

Alisma plantago-aquatica; Potamogeton.

fenologie Larven in mei-juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May till July (Hering, 1957a).

opmerkingen De status van deze soort, die niet wordt genoemd in de Fauna Europaea (2009), is onduidelijk.

notes The status of this species, that is not mentioned in the Fauna Europaea (2009), is unclear.

literatuur

references

Hering (1957a).

21/03/2011