Hydromyza livens (Fabricius, 1794)

Diptera, Scathophagidae

Nuphar lutea, Schellingwoude

9518

Nuphar lutea, Schellingwoude

mijn Het ei wordt afgezet aan de onderzijde van het blad, op enige afstand van de bladrand. Mijnen al van veraf zichtbaar als lange weinig gekronkelde gangen in de bladbovenzijde, vaak verscheidene in één blad. De gangen lopen naar de aanhechting van de bladsteel. Van hier uit leven de larven als boorders in de bladsteel. Ze verpoppen zich ook in de bladsteel. Een deel van de poppen is dunwandig, en komt al in augustus uit. Een ander deel is dikwandig; deze poppen overwinteren in de stengel, en stijgen in het voorjaar naar het oppervlak als de bladsteel is weggerot (de Meijere, 1895a; Hering, 1957a; Brock & van der Velde, 1987a).

mine Ovipostion at the underside of the leaf, at some distance from the leaf margin. Mines visible from a distance as long, elegant corridors in the leaf upper-surface, often several in a leaf. The corridors run towwards to insertion of the the underwater petiole. From this point the larvae descend as borers into the petiole, and finally pupate there. A part of the pupae is thin-walled, and emerge alreay in August. The other pupae are thick-walled; they hibernate in the petiole and rise the the surface next spring, after the petiole has rotted away (de Meijere, 1895a; Hering, 1957a; Brock & van der Velde, 1987a).

waardplanten: Nymphaeceae, oligofaag

hostplants: Nymphaeaceae, oligophagous

Nuphar lutea, pumila

Volgens Brock & van der Velde (1987a) zijn alle berichten over het voorkomen op Nymphaea onjuist.

According to Brock & van der Velde (1987a) all references to Nymphaea are erroneous.

fenologie Larven in juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae in July (Hering, 1957a)

BENELUX

BE waargenomen (Gosseries, 1991b).

NE waargenomen (de Meijere, 1939a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (Gosseries, 1991b).

NE recorded (de Meijere, 1939a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot de Pyreneeën, en van Engeland tot Polen en Hongarijë (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Scandinavia to the Pyrenees, and from the UK to Poland and Hungary (Fauna Europaea, 2007).

larve Zie Brock & van der Velde (1987a).

larva See Brock & van der Velde (1987a)

synoniemen Nupharia rivularis Robineau-Desvoidy, 1830.

synonyms Nupharia rivularis Robineau-Desvoidy, 1830.

opmerkingen Brock & van der Velde (1987a) geven een gedetailleerde autoecologische beschrijving van de soort.

notes Brock & van der Velde (1987a) present a detailed autecological study of the species.

literatuur

references

Ball (2007a), Brock & van der Velde (1987a), Buhr (1933a), Collins (1958a), van Frankenhuyzen, Houtman & Kabos (1982a), Gosseries (1991b), Hayhow (1999a), Hering (1932d, 1957a), Huber (1969a), de Jong (2002a), de Meijere (1895a, 1939a, 1940c), Püchel (1999a), Robbins (1991a), Sønderup (1949a), Stammer (2016a), Surányi (1942a), Ureche (2010a).

31/03/2017