Japanagromyza salicifolii (Collin, 1911)

Diptera, Agromyzidae

Salix canariensis; uit Hering (1927a)

Japanagromyza salicifolii mines

Salix canariensis; from Hering (1927a)

mijn De larve maakt eerst een groenige gang bij of langs de bladrand. Na een vervelling gaat de larve over tot het maken van een langgerekte blaasmijn. Oudere mijnen transparant, bijna wittig. Ovipositie-litteken uiteindelijk vaak ingescheurd. Frass in fijne korrels; verpopping buiten de mijn.

mine The larva initially makes a greenish corridor near or along the leaf margin. After a moult the larva starts making an elongated blotch. Older mines transparant, almost whitish. Oviposition scar in the end often torn out. Frass in fine grains; pupation outside the mine.

waardplanten: Salicaceae, oligofaag

hostplants: Salicaceae, oligophagous

Populus alba, nigra; Salix canariensis, caprea.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Middellandse Zee-gebied en Canarische Eilanden

distribution within Europe Mediterranean Region and Canary Islands.

larve Gedetailleerd beschreven door Dempewolf (2001a). Mandibels met ca 6 tanden. Achterspiracula zeer afwijkend gebouwd, elk met drie grote waaiervormige structuren die vlak op het lichaam liggen. Kopskelet van het Agromyzinae-type.

larva Described in detail by Dempewolf (2001a). Mandibles without about 6 teeth. Rear spiracula very unusual, each with three fanlike structure closely adpressed to the body. Cephalic skeleton of Agromyzinae type.

synoniemen Agromyza salicifolii.

synonyms Agromyza salicifolii.

opmerkingen De enige Europese vertegenwoordiger van dit geslacht.

notes The only European representative of this genus.

literatuur

references

Amsel & Hering (1931a), Benavent, Martínez, Moreno & Jiménez (2004a), Ci̇velek, Çikman & Dursun (2008a), Dempewolf (2001a), Hering (1927a, 1957a), Maček (1999a), Martinez & Gumez (1998a), Skuhravá & Roques (2000a), Spencer (1974a), Süss (1979a).

28/04/2017