Liriomyza andryalae Hering, 1927

Diptera, Agromyzidae

Andryala pinnatifida; uit Hering (1927a)

Liriomyza andryalae mine

Andryala pinnatifida; from Hering (1927a)

mijn Bovenzijdige gangmijn, overgaand in een secundaire blaasmijn met zeer duidelijk primaire en secundaire vraatlijnen. Frass aanvankelijk in dicht opeenliggende korrels, later onregelmatig verspreid. Verpopping buiten de mijn.

mine Upper surface corridor, ending in a secondary blotch with very conspicuous primary and secondary feeding lines. Frass initially in closely set grains, later irregularly scattered. Pupation outside the mine.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Andryala pinnatifida.

fenologie Larven in maart-april.

phenology Larvae in March - April.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Canary Islands (Fauna Europaea, 2009).

larve Beri (1971d) beschreef de larve op basis van materiaal van een geheel andere plantenfamilie (Asclepiadaceae); de determinatie is volstrekt ongeloofwaardig.

larva Beri (1971d) described the larva, based on material from a widely different plant family (Asclepiadaceae); his identification is totally pointless.

literatuur

references

Beri (1971d), Hering (1927a, 1957a).

17/07/2010