Liriomyza asphodeli Spencer, 1957

Diptera, Agromyzidae

mijn Onopvallende, epidermale gangmijn, hoofdzakelijk in de lengterichting van het blad, meestal naar boven lopend. Frass in korrels, aanvankelijk dicht bijeen, later verder uiteen. Verpopping buiten de mijn.

mine Inconspicuous, epidermal corridor, mainly parallel to the leaf, usually running upwards. Frass in grains, aggregated at first, more widely spaced later. Pupation outside the mine.

waardplanten: Asphodelaceae, monofaag

hostplants: Asphodelaceae, monophagous

Asphodelus aestivus.

fenologie Larven in april.

phenology Larvae in April.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Spanje (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Spain (Fauna Europaea, 2009).

puparium Roodbruin.

puparium Reddish brown.

literatuur

references

Hering (1957a), Spencer (1957f).

26/03/2013