Liriomyza erucifolii de Meijere, 1943

Diptera, Agromyzidae

Jaccobaea vulgaris, Cadzand

Liriomyza erucifolii: mone on Jacobaea vulgaris

Jaccobaea vulgaris, Cadzand

Jacobaea vulgaris, België, prov Namen, Jemelle; © Jean-Yves Baugnée

Liriomyza erucifolii: mine on Jacobaea vulgaris

Jacobaea vulgaris, Belgium, prov Namur, Jemelle; © Jean-Yves Baugnée

detail van hetzelfde blad, doorvallend licht

Liriomyza erucifolii: mine on Jacobaea vulgaris

detail of the same leaf, lighted from behind

mijn Korte brede bovenzijdige gang, soms een secundaire blaas vormend. Frass in parelsnoertjes of sliertjes. Verpopping buiten de mijn; boogsnede in de bovenepidermis.

mine Short, broad, upper-surface corridor, sometimes forming a secondary blotch. Frass in pearl chains or strings. Pupation outside the mine; exit slit in upper epidermis.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Jacobae erucifolia, vulgaris.

Maček (1999a) meldt de soort ook van Cineraria hortensis (Perrcallis hybrida?); Senecio ovatus en Tephroseris helenitis.

Maček (1999a) also mentions the species from Cineraria hortensis (Pericallis hybrida?), Senecio ovatus en Tephroseris helenitis..

fenologie Larven in juli en september-october (Hering, 1957a).

phenology Larvae in July and September-October (Hering, 1957a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

NE waargenomen (Elis, verscheidene vindplaatsen).

LUX waargenomen (Ellis: Dudelange).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2008).

NE recorded (Ellis: various localities).

LUX recorded (Ellis: Dudelange).

verspreiding binnen Europa Van Denemarken tot Spanje, en van Engeland tot Polen; ook Slovenië (Maček (1999a; Fauna Europaea, 2008; Gil Ortiz, 2009a).

distribution within Europe From Denmark to Spain, and from the UK to Poland; also Slovenia (Maček (1999a; Fauna Europaea, 2008; Gil Ortiz, 2009a).

puparium Geel.

puparium Yellow.

synoniemen Liriomyza senecifolii Hering, 1944.

synonyms Liriomyza senecifolii Hering, 1944.

opmerkingen Beuk (2002a), die de soortnsaam spelt als eruciifolii, schrijft dat de beschrijving gebaseerd is op type-materiaal uit Nederland. Dat is niet juist: het materiaal is door Buhr verzameld in Noord-Franrijk (Hering, 1944a).

De Fauna Europaea (2008) geeft 1944 op als jaar van publicatie.

notes Beuk (2002a), who spells the species name as eruciifolii, writes that the description is based on type material originating from the Netherlands. This is incorrect: the material was collected by Buhr in the nort of France (Hering, 1944a).

The Fauna Europaea (2008) gives 1944 as the year of publication.

literatuur

references

Beiger (1960a), Beuk (2002a), Černý (2004a), Černý & Merz (2005a, 2007a), Černý & Vála (1999a), Gil Ortiz (2009a), Gil-Ortiz, Martinez & Jiménez-Peydró (2010a), Hering (1944a,e, 1957a), Maček (1999a), de Meijere (1943a), Robbins (1991a), Sønderup (1949a), Spencer (1971a, 1972a, 1976a), von Tschirnhaus (1999a).

25/01/2017