Liriomyza eupatoriana Spencer, 1954

Diptera, Agromyzidae

mijn Gangmijn, bijna altijd in de uiterste top van een bladslip. De gang is zo sterk gekronkeld dat de onderdelen samenvloeien en er een compacte secundaire mijn ontstaat. Als de mijn in uitzonderingsgevallen niet in de bladtop ligt, ligt hij stijf tegen de bladrand, nooit in het centrum van het blad. Frass in onregelmatige zwarte slierten en klomppen, vaak wijd uiteen, alternerend langs de zijden van de gang. De mijn is bovenzijdig, op het allerlaatste deel van de gang na, dat onderzijdig is. Hier vindt de verpopping plaats; het puparium steekt half uit de mijn naar buiten (Spencer, 1954c).

mine Corridor, almost invariably in the ultimate cm of the tip of a leaf segment. The corridor is contorted so strongly that a compact secondary blotch is formed. When exeptionally the mine is not in the leaf tip, it is closely adjoining the leaf margin; never is a mine formed in the leaf centre. Frass irregular, in black threads and lumps, frequently at wide intervals, on alternate sides of the mine. The mine is upper-surface, except for the very last section that is lower-surface. Here pupation takes place. The puparium projects for about half of its length out of the mine (Spencer, 1954c).

waardplanten: Asteraceae: monofaag

hostplants: Asteraceae: monophagous

Euptorium cannabinum.

fenologie Larven in zomer en in najaar (Robbins, 1991a).

phenology Larvae in summer and in autumn (Robbins, 1991a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Litouwen tot het Iberisch Schiereiland, en van Engeland tot Italië en Servië (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Lithuania tot the Iberian Peninsula, and from the UK to Italy and Serbia (Fauna Europaea, 2008).

larve Achterspiraculum met 3 papillen.

larva Rear spiraculum with 3 papillae.

puparium Geel.

puparium Yellow.

literatuur

references

Beiger (1980a), Černý (2013a), Drăghia (1968a), Griffiths (1962a), Maček (1999a), Manning (1956a), Michalska (1970a, 2003a), Pakalniškis (1990a, 1993a), Robbins (1991a), Spencer (1954a,c, 1972a), von Tschirnhaus (1999a), Ureche (2010a), Zoerner (1970a).

18/10/2016