Liriomyza euphorbiae Martinez, 1998

Diptera, Agromyzidae

mijn aanvankelijk een smalle, lineaire kronkelende gang, verderop een min of meer uitgestrekte onregelmatige blaas.

mine initially a linear, narrow serpentine gallery, widening into a more or less extended irregular blotch.

waardplanten: Euphorbiaceae,momofaag

hostplants: Euphorbiaceae,momophagous

Euphorbia kotschyana, macroclada.

fenologie mijnen gevonden in juli en september/october.

phenology mines found in July and September/October.

verspreiding binnen Europa Europees Turkije (Fauna Europaea, 2016).

distribution within Europe European part of Turkey (Fauna Europaea, 2016).

larve achterspiraculum met drie papillen.

larva rear spiraculum with three papillae.

pop gelig, ± 2 mm; achterspiracula klein, afgerond, bruinig, stigmata onduidelijk; spiracula bovenop een conische sokkel.

pupa yellowish, ± 2 mm; rear spiracula small, rounded, brownish, with indistinct segments; spiracula on top of conical projections.

synoniemen de Fauna Europaea (2016) vermeldt 1999 als publicatiedatum van de soort. Dat is onjuist. Het tijdschrift-deeltje dat de publicatie bevat heeft in de bibliotheek van de Nederlandse Entomologische Verening een datumstempel 28.ix.1998.

synonyms the Fauna Europaea (2016) gives 1999 as publication date of the species; this is incorrect. The journal issue containing the publication in the library of theNetherlands' Entomological Society bears an accession stamp: 28.ix.1998.

literatuur

references

Ci̇velek, Çikman & Dursun (2008a), Martinez & Sobhian (1998a).

28/04/2017