Liriomyza heringi Nowakowski, 1961

Diptera, Agromyzidae

mijn Blaasmijn, frass in zwarte korrels. Verpopping buiten de mijn.

mine Blotch, frass in black grains. Pupation outside the mine.

waardplanten: Euphorbiaceae, monofaag

hostplants: Euphorbiaceae, monophagous

Euphorbia esula, nicaeensis, palustris, salicifolia.

Mogelijk ook gevonden op E. amygaloides.

Possibly found also on E. amygaloides.

fenologie Larven gevonden begin october (Roemenië).

phenology Larvae found in early October (Romania).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Litouwen, Roemenië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Lithuania, Romania (Fauna Europaea, 2009).

larve Beschreven en afgebeeld door Nowakowski (1961a). Mandibels twee-tandig, alterend. Voorspiraculum zwak gegaffeld, met 7-9 papillen, achterspiraculum met 9 papillen in een incomplete ellips.

larva Described and illustrated by Nowakowski (196a). Mandibles two-teethed, alternating; front spiraculum indistinctly bifid with 7-9 papillae, rear spiraculum with 9 papillae in an incomplete oval.

puparium Geel, glanzend, bijna glad, 1.8 mm.

puparium Yellow, shining, almost smooth, 1.8mm.

opmerkingen Het type-materiaal werd in 1930 door Hering in Roemenië verzameld en toen gedetermineerd als L. pascuum. Aan de hand van de beschrijving an de larven en wat er bekend is van de mijn van heringi zijn deze twee soorten niet te onderscheiden. Mijnen van pascuum bevatten gewoonlijk verscheidene larven, bij heringi wordt daarvan niets gezegd - misschien is dat een klein houvast.

notes The type material was collected in Romania in 1930 by Hering, and identified then als L. pascuum. After the description of the larvae and what is known of the mine of heringi the two species are indistinguishable. The mines of pascuum as a rule are communal; nothing is sid about this for heringi - perhaps this may give a hint.

literatuur

references

Drăghia (1967a, 1968a, 1972a), Hering (1932g), Nowakowski (1961a), Pakalniškis (1986a), Popescu-Gorj & Drăghia (1966a).

modif. 25.ii.2009