Liriomyza hieraciivora Spencer, 1971

Diptera, Agromyzidae

mijn Primaire bovenzijdige blaasmijn. Verpopping buiten de mijn.

mine Primary upper-surface blotch. Pupation outside the mine.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Hieracium lachenalii & subsp. cruentifolium

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Zweden tot Polen, en van Duitsland tot de Baltische Staten; ook Thracië [!] (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Sweden to Poland, and from Germany to the Baltic States; also Thrace [!] (Fauna Europaea, 2008).

larve Achterspiraculum met 8 papillen in een ovaal.

larva Rear spiraculum with 8 papillae in an oval.

opmerkingen Verschilkenmerken t.o.v. de nauw verwante L. hieracii (Kaltenbach) voor larven of mijnen niet bekend.

notes No characters are know in mine or pre-imaginal states that differentiate this species from the closely related L. hieracii (Kaltenbach).

literatuur

references

Ci̇velek, Çikman & Dursun (2008a), Pakalniškis (1986a), Spencer (1971b, 1976a), von Tschirnhaus (1999a)

28/04/2017