Liriomyza myrsinitae Hering, 1957

Diptera, Agromyzidae

mijn Blaasmijn, bovenzijdig of onderzijdig, maar wanneer de mijn, zoals vaak gebeurt verscheidene larven bevat, met een groter of kleiner aantal voldiepe plekken. De blaas wordt voorafgegaan door een kort gangetje (eventueel overlopen door de later blaas, maar dan nog terug te vinden in het frasspatroon). Verpopping buiten de mijn. Nadat de mijn verlaten is valt het blad gauw af.

mine Blotch, upper-or lower-surface, but when several larvae share a mine, wihch frequently occurs, the mine gets a number of full depth spots. The blotch is preceded by a short corridor (may have been overrun by the later blotch, but then stilll recognisable in the frass pattern). Pupation outside the mine. Leaves with vacated mines are quickly shed.

waardplanten: Euphorbiaceae, monofaag

hostplants: Euphorbiaceae, monophagous

Euphorbia myrsinites.

Volgens de Fauna Europaea (2009) is de soort ook gvonden in Spanje, waar deze Euphorbia-soort niet voorkomt.

According to the Fauna Europaea (2009) the species has been found also in Spain, where this particular Euphorbia species does not occur.

fenologie Larven gevonden in augustus.

phenology Larvae have been found in Agust.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Spanje, Bulgarijë (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Spain, Bulgaria (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Hering (1957a), Spencer (1966a).

modif. 24.ii.2009