Liriomyza puella (Meigen, 1830)

Diptera, Agromyzidae

Lapsana communis, Bergen NH

16834

Lapsana communis, Bergen NH

mijn Bovenzijdig langgerekte blaasmijn, voorafgegaan door een, later vaak onvindbaar, gangetje (op de foto juist wel zichtbaar, onderzijdig). Primaire en secundaire vraatlijnen zeer duidelijk. Oudere mijnen krijgen snel een bruine kleur. Verpopping buiten de mijn.

mine Elongated upper-surface blotch, preceded by a corridor (exceptionally, visible in the picture, as a long lower-surface corridor). Primary and secondary feeding lines conspicuous. Older mines quickly turn brown. Pupation outside the mine.

waardplanten: Asteraceae, nauw oligofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly oligophagous

Cichorium intybus; Lapsana communis; Mycelis muralis; Prenanthes purpurea.

Een vermelding door Kabos (1971a) van Sonchus heeft waarschijnlijk betrekking op Liriomyza sonchi Hendel.

A reference by Kabos (1971a) to Sonchus probably refers to Liriomyza sonchi Hendel.

fenologie Larven in mei-juni en september (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May-June and Sseptember (Hering, 1957a).

BENELUX

BE niet waargenomwn (Fauna Europaea, 2008).

NE waargenomen (de Meijere, 1924a).

LUX waargenomen (Ellis: Flaxweiler).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2008).

NE recorded (de Meijere, 1924a).

LUX recorded (Ellis: Flaxweiler).

verspreiding binnen Europa Van Zweden tot het Iberisch Schiereiland en Oostenrijk, en van Frankrijk tot Polen (Fauna Europaea, 2008); ook Engeland (Godfray, 2011a), Slovenië (Maček, 1999a) en Bulgarijë (Buhr, 1941b).

distribution within Europe From Sweden tot the Iberian Peninsula and Austria, and from France to Poland (Fauna Europaea, 2008); also Britain (Godfray, 2011a), Slovenia (Maček, 1999a) and Bulgaria (Buhr, 1941b).

larve Beschreven door de Meijere (1925a) en Beiger (1960b, als mycelis); voorspiraculum met 9, achterspiraculum met 3 papillen van gelijke grootte.

larva Described by de Meijere (1925a) and Beiger (1960b, as mycelis); front spiraculum with 9, rear spiraculum with 3, equally sized, papillae.

puparium Beschreven door Beiger (1960b, als mycelis).

puparium Described by Beiger (1960b, as mycelis).

synoniemen Liriomyza mycelis Beiger, 1960 [publicatiedatum vermeld als 1959 in Fauna Europaea (2008)].

synonyms Liriomyza mycelis Beiger, 1960 [publication date given as 1959 in Fauna Europaea (2008)].

literatuur

references

Beiger (1958a, 1960b, 1965a, 1970a, 1979a), Beuk (2002a), Buhr (1941b, 1964a), Černý (2011a), Černý & Merz (2007a), van Frankenhuyzen, Houtman & Kabos (1982a), Godfray (2011a), Hering (1926a, 1957a), Huber (1969a), Kabos (1971a), Maček (1999a), de Meijere (1924a, 1925a, 1939a), Michalska (1970a, 1972a, 1976a, 2003a), Michna (1975a), Nowakowski (1954a), Pakalniškis (1993a, 2000a), Seidel (1957a), Skala (1951a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Spencer (1957a, 1976a), Starý (1930a), von Tschirnhaus (1999a).

19/10/2014