Liriomyza serriolae Hering, 1955

Diptera, Agromyzidae

mijn Bovenzijdige blaasmijn, voorafgegaan door een vrij lange en slanke begingang. Frasskorrels vrij grof, gelijkmatig over de mijn verspreid. Verpopping buiten de mijn.

mine Upper-surface blotch, preceded by a rather long and narrow initial corridor. Frass in rather coarse grains, regularly distributed over the mine. Pupation outside the mine.

waardplanten: Asteraceae, nauw monofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly monophagous

Lactuca serriola.

fenologie Larven in mei en augustus-september (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May and August-September (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Beschreven uit Noord-Frankrijk (Hering (1955c); niet buiten Frankrijk bekend (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe Described from northern France (Hering (1955c); not known outside France (Fauna Europaea, 2008).

literatuur Hering (1955c): Frankrijk.

references Hering (1955c): France.

29/12/2011