Liriomyza yasumatsui Sasakwa, 1972

Diptera, Agromyzidae

mijn Gangmijn; verpopping buiten de mijn.

mine Gallery; pupation external.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Artemisia.

De waardplant in Japan is A. princeps.

The hostplant in Japan is A. princeps.

verspreiding binnen Europa Beschreven uit Taiwan; in Europa gevonden in Frankrijk, Zwitserland en Tsjechië (Černý & Merz, 2006a, 2007a); niet vermeld door de Fauna Europaea (2010).

distribution within Europe Described from Taiwan; found in Europe in France, Switzerland and Czechia (Černý & Merz, 2006a, 2007a); not mentioned by the Fauna Europaea (2010).

puparium Achterspiraculum met drie papillen. Op het laatste abdomen-segment een paar uitstekende tuberkels.

puparium Rear spiraculum with three papillae. On the last abdominal segment a pair of projecting tubercles.

opmerkingen Het is niet duidelijk of de waarnemingen in Europa, die evident te maken hebben met recente importen, stammen uit kassen, kwekerijën, of het vrije veld.

notes It is not clear if the records from Europe, evidently the result of recent introductions, stem from greenhouses, horticultural industry, or free nature.

literatuur

references

Černý (2011a), Černý & Merz (2005a, 2006a, 2007a), Sasakawa (1994a), Shiao, Lin & Wu (1999a).

22/10/2014