Megaselia praeacuta (Schmitz, 1919)

Diptera, Phoridae

mijn hoewel dit de eerste waarneming betreft van mineren bij de familie van de Phoridae, is noch de mijn noch de larve beschreven. Een slechte foto toont een langzaam breder wordende, zichzelf regelmatig oversnijdende gang; de frass lijkt in een centrale lijn te liggen.

mine although this represents the first occasion of a mining behaviour in the family Phoridae, neither the larva nor the gall is described. A substandard photo shows a slowly widening gallery that regularly crosses itself; the frass seems te form a central line.

waardplanten: Fabaeae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Cicer arietinum.

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2015)

NE waargenomen

LUX niet waargenomen

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2015)

NE recorded

LUX not recorded

verspreiding binnen Europa Van Nederland,Duitsland en Polen tot Frankrijk, Italië en Macedonie (Fauna Europaea, 2015).

distribution within Europe From thr Netherlands, Germany and Poland to France, Italy, and Macedonia (Fauna Europaea, 2015).

synoniemen Megaselia arietina Disney, 1991.

synonyms Megaselia arietina Disney, 1991.

literatuur

references

Čakar & Disney (1991a).

03/09/2015