Metopomyza flavonotata (Haliday, 1833)

Diptera, Agromyzidae

mijn Mijn een kort, afdalend gangetje in een bladschede (Pakalnsikis, 1998b). Frass weinig talrijk, in losse, zwarte korreltjes. Verpopping buiten de mijn.

mine A short, descending corridor in a leaf sheath (Pakalnsikis, 1998b). Fress in few, isolated blad granules. Pupation outside the mine.

waardplanten: Poaceae, oligofaag

hostplants: Poaceae, oligophagous

Alopecurus pratensis Deschampsia cespitosa; Holcus mollis.

Hering (1957a) brengt de soort (als flavoscutellaris) ook in verband met Carex; waarschijnlijk is dat niet terecht.

Hoewel tot voor kort in de literatuur gezegd werd dat de waardplant onbekend is, schrijft de Meijere (1941a) expliciet dat hij de soort kweekte uit Holcus te Bloemendaal.

Hering (1957a) also associated the species (as flavoscutellaris) with Carex; this probably is not correct.

Although until recently is was repeated in literature that no hostplant was known, de Meijere (1941a) wrote explicitely that has bred the species from Holcus at Bloemendaal.

fenologie Larven in juni-juli.

phenology Larvae in June-July.

BENELUX

BE waargenomen (Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus, 1995a).

NE waargenomen (de Meijere, 1939a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE recorded (Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus, 1995a).

NE recorded (de Meijere, 1939a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, mogelijk exclusief het Balkanschiereiland (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe Enire Europe, perhaps excluding the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2008).

puparium Bruingeel.

puparium Brownish yellow.

synoniemen Liriomyza flavonotata; Metopomyza flavoscutellaris (Zetterstedt, 1838).

synonyms Liriomyza flavonotata; Metopomyza flavoscutellaris (Zetterstedt, 1838).

literatuur

references

Beuk (2002a), Černý (2001a), Černý & Merz (2007a), Černý & Vála (1996a, 1999a), Černý, Vála & Barták (2001a), Hering (1957a), de Meijere (1939a, 1941a), Pakalniškis (1990a, 1998a,b), Sasakawa (1961a), Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus (1995a, 1996a), Spencer (1954a, 1972a,b, 1976a), Starý (1930a), Süss (1982a), von Tschirnhaus (1999a), Zlobin (1986b).

20/10/2014