Metopomyza nigrohumeralis (Hendel, 1931)

Diptera, Agromyzidae

mijn Onbeschreven. Verpopping buiten de mijn.

mine Undescribed. Pupation outside the mine.

waardplanten: Cyperaceae, nauw monofaag

hostplants: Cyperaceae, narrowly monophagous

Carex acuta.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Zweden tot de Pyreneeën en Italië, en van Frankrijk tot Tsjechië (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Sweden to the Pyrenees and Italy, and from France to Czechia (Fauna Europaea, 2008).

larve De achterspiracula zijn zeer ongewoon: elk spiraculum heeft enige tientallen papillen, die elk op een lage dunne steel staan, waardoor het spiraculum aan een scheerkwast doet denken (Dempewolf. 2001a).

larva Rear spiracula very remarkable, with some tens of papillae, each of them on top of a long stalk, making the spiraculum look like a shaving brush (Dempewolf. 2001a).

literatuur

references

Dempewolf (2001a), Spencer (1976a), von Tschirnhaus (1999a).

modif. 4.iv.2008