Metopomyza xanthaspis (Loew, 1858)

Diptera, Agromyzidae

mijn Mijn begint als een zeer smalle onderzijdige gang die in de richting van de bladtop loopt. Nabij de bladtop wordt de mijn bovenzijdig, en loopt dan in de richting van de bladbasis, onderwijl breder wordend, totdat de ruimte tussen hoofdnerf en bladrand wordt ingenomen. Frass in het laatste deel van de mijn in betrekkelijk grote, onregelmatige korrels. Verpopping buiten de mijn.

mine The mine begins as a very narrow lower-surface corridor running in the direction of the leaf tip. Close to the tip the mine becomes upper-surface and redescends towards the leaf base, widening meanwihle, untill all space between the midrib and a leaf margin is occupied. In the later parts of the mine frass in relatively coarse irregular grains. Pupation outside the mine.

waardplanten: Cyperaceae, monofaag

hostplants: Cyperaceae, monophagous

Carex

BENELUX

BE waargenomen (Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus, 1995a).

NE waargenomen (de Meijere, 1924a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE recorded (Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus, 1995a).

NE recorded (de Meijere, 1924a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot het Iberisch Schiereiland, Italië en Slovenië, en van Engeland tot de Baltische Staten en Hongarijë (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Scandinavia to the Iberian Peninsula, Italy and Slovenia, and from the UK to the Baltic States and Hungary (Fauna Europaea, 2008).

synoniemen Haplomyza, Liriomyza xanthaspis.

synonyms Haplomyza, Liriomyza xanthaspis.

literatuur

references

Beuk (2002a), Černý (2001a, 2007a), Černý & Merz (2007a), Černý & Vála (1999a), Černý, Vála & Barták (2001a), Ci̇velek, Çikman & Dursun (2008a), van Frankenhuyzen, Houtman & Kabos (1982a), Griffiths (1962a), Groschke (1954a), Hering (1930b, 1957a), Kabos (1971), Martinez (1984a), de Meijere (1924a, 1939a), Pakalniškis (1998a), Robbins (1991a), Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus (1995a), Spencer (1972a, 1976a), Süss (1982a), von Tschirnhaus (1999a).

28/04/2017