Napomyza carotae Spencer, 1966

Diptera, Agromyzidae

mijn Ovipositie gewoonlijk in de stengel, maar soms in het blad. In het laatste geval maakt de larve een bovenzijdig gangetje dat eindigt op een dikke nerf. Vandaar daalt hij, via bladsteel en stengel af naar de penwortel. Hier heeft ook de verpopping plaats (Spencer, 1973b).

mine Oviposition as a rule in the stem, only occasionally in a leaf. In the altter case the larva makes an upper-surface corridor that ends opun a thick vein. From there it descends, through petiole and stem, down to the root. Here the pupation takes place (Spencer, 1973b).

waardplanten: Apiaceae, oligofaag

hostplants: Apiaceae, oligophagous

Anthriscus sylvestris; Daucus carota

Schadelijk (Darvas, Skuhravá & Andersen, 2000a). Door Pakalniškis (1998c) ook gemeld als stengelboorder bij Oenanthe aquatica.

Pest species (Darvas, Skuhravá & Andersen, 2000a). Also mentioned as a stemborer in Oenanthe aquatica by Pakalniškis (1998c).

fenologie Bivoltien (Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus, 1996a).

phenology Bivoltine (Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus, 1996a).

NE waargenomen (Spencer, 1966d).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE recorded (Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus, 1996a).

NE recorded (Spencer, 1966d).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot het Iberisch Schiereiland, en van Engeland tot Wit-Rusland en Hongarijë (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Scandinavia to the Iberian Peninsula, and from the UK to Belarus and Hungary (Fauna Europaea, 2008).

larve Beschreven door Wiesmann (1961a); achterspiraculum met ca. 209 papillen.

larva Described by Wiesmann (1961a); rear spiraculum with ca. 20 papillae.

synoniemen Phytomyza geniculata: Börner, 1907a; Phytomyza lateralis: Wiesman, 1961a.

synonyms Phytomyza geniculata: Börner, 1907a; Phytomyza lateralis: Wiesman, 1961a.

literatuur

references

Beiger (1989a), Benavent, Martínez, Moreno & Jiménez (2004a), Beuk (2002a), Černý (2004a), Černý & Merz (2007a), Černý & Vála (1999a), Ci̇velek, Çikman & Dursun (2008a), Civelek, Tonguc, Ozgul & Dursun (2007a), Darvas, Skuhravá & Andersen (2000a), Henshaw (2002a), Pakalniškis (1996b, 1998c), Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus (1996a), Spencer (1966d, 1973b,c, 1976a), von Tschirnhaus (1999a), Wiesmann (1961a).

28/04/2017